Svenska Schäferhundklubben

VIKTIG INFO

Nytt ansökningsdatum för special- och officiella utställningar, nämligen den 1 juni året före planerad  specialutställning samt två år före planerad officiell utställning.
När det gäller vidtalad domare skall dennes namn vara kansliet tillhanda senast den 1 oktober året före ansökt utställning.

Detta händer idag

lördag
14
december
Sten, Sixten

2019
Vecka 50

Besöksstatistik

Besökare idag: 11
Denna månad: 110
Totalt: 26168

Webbfråga

Vad tycker du om den nya sidan?

Inbjudan domare som inte dömt tidigare i Sverige

 

 


Inbjudan till utställningsdomare som inte tidigare har dömt i Sverige
 
 
 
 
Förslag på text till en första kontakt
Dear Judge,
Svea Kennel Club is always looking for new and interesting judges to invite to our future dog
shows. We understand that you are authorized for a number of breeds that are of interest to us.
However, before we send an official invitations to judges who have never judged in Sweden earlier,
we would like to know a little more about them. If you are interested in judging in Sweden, we
would like to ask you to complete the attached CV and return it to us. We look forward to your
response.
Sincerely
Sven Svensson
Judges Committee for Svea Dog Show

Inbjudan av utländsk domare (även nordisk) får inte ske innan SKK/DK har granskat domarförslaget.
Granskningen sker genom att domaren, helst via inbjudande klubb, skickar in ett CV till SKK
Tävlingsavdelning på e-post: tavling@skk.se
 
Förslag på text som svar på tidigare förfrågan när ni fått nej från DK
Dear Judge,
Thank you for your response and your CV. We will get back to you if and when there is a suitable
opportunity to invite you to one of our dog shows.
Sincerely
Sven Svensson
Judges Committee for Svea Dog Show
 
Förslag på text om ni mot förmodan bjudit in en domare till en specifik utställning utan att ha
stämt av med DK och de sedan säger nej
Dear Judge,
For reasons beyond our control, we are unable to invite you as a judge at our dog show on February
29, 2049. We very much regret that we have to cancel your judging assignment and apologize for the
inconvenience that may cause you. We do hope that it will be possible to invite you to a suitable
dog show in the future.
Sincerely
Sven Svensson
Judges Committee for Svea Dog Show

Senaste nyheter

Viktig info

Utställningskommittén håller på med uppdateringar och skulle därför vilja att ALLA utställningsansvariga och ringsekreterare i Svenska Schäferhundklubben inkommer med aktuella adresser, telefonnummer och emailadresser.

Senast den 1/8-2019 vill vi ha det.


Detta skickas till : maggan.ezon@gmail.com


Ny arbetsgrupp

Detta är den nya arbetsgruppen i utställningskommitén.

Sammankallande
Lena Sönnerqvist

Kontaktperson för SBK & SKK
Laila Sundin

Kontaktperson för Tyskland
Peter Schorling

Webbansvarig
Dennis Möllergren

Margaretha Eliasson

 


Påminnelse om domare!

Vi vill bara påminna om att det är flera som inte meddelat vilken domare de skall ha på sina utställningar 2019.

Den 26 oktober är den absolut senaste dagen att meddela vilken domare som ska döma. Har utställningskommittén inte fått någon info till dess, så måste utställningen tyvärr ställas in.


Slutresultat på tio i topp och fem i topp 2017/2018

Hanar

  1. Shezzheims Tzar
  2. Beathalandet Lotus
  3. Ebafarmens Rebell

Tikar

  1. Superioue´s Onyxia
  2. Zaira Terra Lupiae
  3. Olexius Rapunzel

Fem i topp

1 .Kennel Ebafarmen


Translate

Information från CS

Hej,

 

På förekommen anledning behöver jag er hjälpa med att sprida informationen om nedan till alla era underliggande klubbar:

 

  • Att alla tävlingsarrangörer måste lägga in kontaktuppgifter till någon på klubben, som tävlande ska kunna få kontakt med vid frågor inför tävling.
  • Att tävlingsarrangörer lägger in IBAN nr också i systemet – vi får mer och mer folk som anmäler sig från andra länder och vi på supporten för SBK Tävling kan inte svara på detta!

 


 


 

OBS!  Nytt år  NY medlemsavgift 

I år är medlemsavgiften höjd från 295.- till 350.-

Är du redan medlem i SBK betalar du in 350.-

Är du inte medlem i SBK sedan tidigare betalar du in 750.-

Familjemedlemsavgiften är inte höjd.

Den nya avgiften gäller fr om 2019-01-01 


 


Medlemskap

Till alla er som betalar in edra medlemsavgifter till vårt bankgiro och tyvärr glömmer att göra anmälan på vår hemsida under medlem, snälla gör detta det är omöjligt för oss att kunna registrera in er som medlem på SBK annars och därför får ni heller inte utsänt era medlemsbevis eller vår tidning.


 

 

Vi samarbetar med

Royal Canin


 thumbnail_Agria_Logo_SVE_RGB